Eesti taastab ajutiselt piirikontrolli kogu riigipiiril

Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Elukorralduse muutus puudutab muu hulgas koole, kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi.

Eriolukorra kehtestamine toob kaasa järgmised muutused piiril ja rahvusvahelises laevaliikluses:

  • Piiriületuspunktides kehtestatakse sanitaarkontroll tuvastamaks inimeste koroonaviiruse haigussümptomeid.
  • Samuti peavad inimesed riiki sisenemisel hakkama täitma ankeete, et oleks võimalik kindlaks teha nende viibimise päritolu.
  • Lennujaamades ja sadamates kehtestatakse sanitaarkontroll ning viiakse sisse ankeetide täitmise nõue sarnaselt maismaa piiripunktidele.
  • Liinil Tallinn-Stockholm-Tallinn tuleb peatada kruiisireiside müük. Koostöös laevafirmaga töötatakse välja ja rakendatakse meetmed viiruse leviku piiramiseks.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on alates 17. märtsist ajutiselt piiratud Schengeni sise- ja välispiiri ületamine. Eestisse pääasevad edaspidi vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, sh nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis.

Lisainfo valitsus.ee

Koroonaviiruse kiire leviku tõttu rakendavad paljud riigid ja piirkonnad erimeetmeid, millega peavad Eesti inimesed reisimisel kindlasti arvestama.  Tuleb arvestada, et paljudesse riikidesse või piirkondadesse sisenemisel kehtivad erimeetmed – riiki ei saa siseneda või võib sattuda isolatsiooni või karantiini.

Koroonaviiruse tõkestamiseks erimeetmeid kehtestavate riikide arv suureneb pidevalt. Oht sattuda reisides karantiini või olukorda, kus transport Eestisse ei ole enam võimalik, võib tekkida ootamatult. Eriolukorra reisiinfo on leitav Välisministeeriumi kodulehelt.

Seoses kiiresti areneva olukorraga üle maailma ja võimalike ootamatute reisipiirangute kehtestamisega või transpordiühenduste katkemisega ei soovita välisministeerium praegu kellelgi välisreisile suunduda. Samuti palume kõikidel reisil viibivatel eestlastel naasta võimalusel kiiremas korras koju.

Alates 17. märtsist peavad kõik Eestisse sisenejad jääma 14 päevaks jääma isolatsiooni.

Riigist väljumise keeldu kehtestatud ei ole.

Kui Eesti kodanikel tekib reisilt koju pöördumisega probleeme, siis palume helistada konsulaarabi hädaabitelefonil: +372 53 01 9999 (24 h).

Lühiajaliselt välisriigis viibivatel Eesti kodanikel, kes ei ole oma reisi registreerinud Valisministeeriumi Reisi Targalt portaalis palume ennast registreerida: https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/

Välisministeeriumi reisiinfo leiab Reisi Targalt portaalist ja välisministeeriumi kodulehelt.

Vastused korduma kippuvatele küsimustele leiate siit: https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov

Eesti kodanikud, kes elavad alaliselt välismaal, peaksid järgima kohalike võimude juhiseid.

Lähemalt saab koroonaviirusest ja ennetamisest lugeda terviseameti lehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus