Torontosse rajatakse Põhja-Ameerika suurim eestlaste keskus

Toronto kesklinna rajatav KESKUS International Estonian Centre on dünaamiline koht, mis tutvustab Eesti rikkalikku pärandit ja edendab Eesti innovatsiooni. See on elujõuline kooskäimise paik, kus erinevatest põlvkondadest erineva taustaga eestlased saavad üksteisega lävida ja pühitseda koos tähtsündmusi ning jagada meie kultuuri ja saavutusi nii omavahel kui ka terve maailmaga.

KESKUSe avamine on kavandatud 2023. aastasse, kuid juba praegu saavad kõik soovijad panustada projekti õnnestumisse. Täpsemat teavet leiate KESKUSe kodulehelt.