Surmajuhtum

Ameerika Ühendriikides toimunud surmajuhtumi puhul soovitame ühendust võtta rahvusvahelist matuseteenust pakkuva ettevõttega.  Juhul kui oli sõlmitud reisikindlustus, tuleks kindlasti ühendust võtta ka kindlustusega. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud katab kindlustus või selle puudumisel sugulased või lähedased.

Konsul nõustab omakseid põrmu transportimisel asukohariigist Eestisse, mis eelkõige  hõlmab vajalike dokumentide väljastamist ning üksikutel juhtudel ka urni või kirstu pitseerimist.

Mida konsul saab teha?

  • Nõustab lähedasi põrmu transpordi küsimustes Eestisse.
  • Vahendab vajadusel suhtlemist matusebürooga.
  • Suhtleb vajadusel asukohamaa ametiasutustega.
  • Väljastab vajadusel kirstu või urni pitseerimise tõendi.

Mida konsul ei saa teha?

  • Ei maksa põrmu tuhastamise, matmise, transpordi ega muude sellega seotud kulude eest.