Riigilõiv

Peakonsulaadis saab riigilõivu tasuda vaid pangakaardiga.
Tšekke aktsepteerime posti teel esitatud toimingute puhul.

Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

TÕENDID
Pereregistri väljatrükk (perekonna sündmuse tõend; rahvastikuregistri väljavõte) 25 USD
Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta 37 USD
Tõend, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud 37 USD

 

EESTI PASS
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 49 USD
Täiskasvanud  111 USD

 

ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 37 USD
Täiskasvanud 92 USD

 

EESTI PASS ja ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 56 USD
Täiskasvanutele 123 USD

 

EESTI PASSi  või  ID-KAARDI VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE
Isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotlemine 98 USD

 

DOKUMENTIDE KINNITAMINE
Notariaalne kinnitamine 37 USD

 

DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST
Perekonnaseisu kordustunnistus, perekonnakirja  kinnitatud ärakirja tellimine 38 USD
Arhiiviteatise, arhivaali väljavõte v. ärakiri 62 USD
Tõendi tellimine kodakondsuse puudumise kohta 25 USD
Karistusregistri teatise esmakordne tellimine 25 USD
Dokumendi edastamine välisesinduse kaudu 37 USD

 

ELAMISLOAD
Alla 1-aastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine  56 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine 141 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse töötamiseks  läbivaatamine 178 USD
EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamine  86 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse ettevõtluseks läbivaatamine 257 USD
Taotluse Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks  läbivaatamine  98 USD
Elamisloakaardi taotluse läbi vaatamine  104 USD
Elamisloakaardi (EL kodaniku pereliige) taotluse läbi vaatamine  92 USD
Elamisloakaardi (alla 15-a isikud; puudega isikud; üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud; rahvusvahelise kaitse saajad) taotluse läbi vaatamine  37 USD

 

VIISAD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 98 USD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 6-11 a taotlejale  49 USD
EL viisalihtsustuslepingute alusel Albaania, Armeenia, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ja Venemaa kodanikele 43 USD
pikaajaline viisa (D) 123 USD