Riigilõiv

Peakonsulaadis saab riigilõivu tasuda vaid pangakaardiga.
Tšekke aktsepteerime posti teel esitatud toimingute puhul.

Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

TÕENDID
Pereregistri väljatrükk (perekonna sündmuse tõend; rahvastikuregistri väljavõte) 22 USD
Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta 33 USD
Tõend, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud 33 USD

 

EESTI PASS
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 43 USD
Täiskasvanud  97 USD

 

ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 33 USD
Täiskasvanud 81 USD

 

EESTI PASS ja ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 49 USD
Täiskasvanutele 108 USD

 

EESTI PASSi  või  ID-KAARDI VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE
Isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotlemine 86 USD

 

DOKUMENTIDE KINNITAMINE
Notariaalne kinnitamine 33 USD

 

DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST
Perekonnaseisu kordustunnistus, perekonnakirja  kinnitatud ärakirja tellimine 33 USD
Arhiiviteatise, arhivaali väljavõte v. ärakiri 54 USD
Tõendi tellimine kodakondsuse puudumise kohta 22 USD
Karistusregistri teatise esmakordne tellimine 22 USD
Dokumendi edastamine välisesinduse kaudu 33 USD

 

ELAMISLOAD
Alla 1-aastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine  49 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine 124 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse töötamiseks  läbivaatamine 156 USD
EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamine 75 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse ettevõtluseks läbivaatamine 225 USD
Taotluse Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks  läbivaatamine 86 USD
Elamisloakaardi taotluse läbi vaatamine 92 USD
Elamisloakaardi (EL kodaniku pereliige) taotluse läbi vaatamine 81 USD
Elamisloakaardi (alla 15-a isikud; puudega isikud; üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud; rahvusvahelise kaitse saajad) taotluse läbi vaatamine 33 USD

 

VIISAD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 86 USD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 6-11 a taotlejale  43 USD
EL viisalihtsustuslepingute alusel Albaania, Armeenia, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ja Venemaa kodanikele 38 USD
pikaajaline viisa (D) 108 USD
viisakeeldumise vaidlustamise avalduse läbivaatamine 22 USD