Riigilõiv

Riigilõivude määrad
Riigilõivu tasumine
Enam või valesti makstud riigilõivu tagastamine

Riigilõivude määrad

Tähelepanu! Sellel leheküljel toodud riigilõivude määrad dollarites kehtivad taotlustele, mis on esitatud ajavahemikus 3. jaanuar kuni 1. veebruar 2024 (kaasa arvatud). Hiljem esitatud taotlustele kehtivad riigilõivude määrad dollarites on siin lehel kättesaadavad alates 1. veebruari pärastlõunast USA idaranniku aja järgi.

Teenus Riigilõiv dollarites Riigilõiv eurodes
TÕENDID
pereregistri väljatrükk (perekonnasündmuse tõend, rahvastikuregistri väljavõte, abieluvõime tõend) $22 20 €
tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta $32 30 €
tõend, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud $32 30 €
EESTI PASS
alla 15-aastastele ja pensionäridele $43 40 €
täiskasvanule $97 90 €
ID-KAART
alla 15-aastastele ja pensionäridele $32 30 €
täiskasvanule $81 75 €
EESTI PASS JA ID-KAART
alla 15-aastastele ja pensionäridele $48 45 €
täiskasvanule $108 100 €
EESTI PASSI, ID-KAARDI VÕI MUU DOKUMENDI VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE
isikut tõendava dokumendi (Eesti pass, ID-kaart, e-residendi digitaalne isikutunnistus, elamisloakaart jms) väljastuskoha muutmise taotlemine $86 80 €
TAGASIPÖÖDRUMISTUNNISTUS, TAGASIPÖÖRDUMISE LUBA VÕI EUROOPA LIIDU TAGASIPÖÖRDUMISTUNNISTUS
kui reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud $22 20 €
kui reisidokument on kehtivuse kaotanud $108 100 €
kui tegemist on alla üheaastase lapsega, kellele ei ole eelnevalt väljastatud isikut tõendavat dokumenti $48 45 €
KODAKONDSUSEST VABASTAMISE TAOTLUSE ESITAMINE
Eesti kodakondsusest vabastamise taotluse esitamine $16 15 €
DOKUMENTIDE KINNITAMINE
notariaalne kinnitamine $32 30 €
DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST
perekonnaseisu kordustunnistus, perekonnakirja kinnitatud ärakirja tellimine $32 30 €
arhiiviteatise, arhivaali väljavõte v. ärakiri $54 50 €
tõendi tellimine kodakondsuse puudumise kohta $22 20 €
karistusregistri teatise esmakordne tellimine $22 20 €
dokumendi edastamine välisesinduse kaudu $32 30 €
ELAMISLOAD
alla 1-aastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine $48 45 €
tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine $124 115 €
tähtajalise elamisloa taotluse töötamiseks läbivaatamine $156 145 €
EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamine $86 80 €
tähtajalise elamisloa taotluse ettevõtluseks läbivaatamine $226 210 €
taotluse Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks läbivaatamine $86 80 €
elamisloakaardi taotluse läbi vaatamine $91 85 €
elamisloakaardi (EL kodaniku pereliige) taotluse läbi vaatamine $81 75 €
elamisloakaardi (alla 15-a isikud; puudega isikud; üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud; rahvusvahelise kaitse saajad) taotluse läbi vaatamine $32 30 €
VIISAD
lühiajalise Schengeni viisa (C) taotluse läbivaatamine $97 90 €
6-11 aastase lapse lühiajalise Schengeni viisa (C) taotluse läbivaatamine $48 45 €
lühiajalise Schengeni viisa (C) taotluse läbivaatamine Albaania, Armeenia, Aserbaidžaani, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Moldova, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia, Ukraina ja Valgevene kodanikele (EL viisalihtsustuslepingu alusel) $38 35 €
lühiajalise Schengeni viisa (C) taotluse läbivaatamine kiirendatud korras Ukraina ja Valgevene kodanikele $75 70 €
lühiajalise Schengeni viisa (C) taotluse läbivaatamine Cabo Verde kodanikele (12-18 aastased lapsed 35 €, 38$) $73 67.50 €
lühiahalise Schengeni viisa (C) taotluse läbivaatamine Gambia kodanikele $129 120 €
pikaajalise viisa (D) taotluse läbivaatamine $108 100 €
6-11 aastase lapse pikaajalise viisa (D) taotluse läbivaatamine $43 40 €
alla kuueaastase lapse viisataotluse läbivaatamine $0 0 €
viisakeeldumise vaideavalduse läbivaatamine $86 80 €

Riigilõivu tasumine

Peakonsulaadis kohapeal saab riigilõivu tasuda ainult dollarites ja ainult pangakaardiga (peakonsulaadis ei saa tasuda American Expressi kaardiga). Pangatšekiga saab riigilõivu dollarites tasuda vaid siis, kui taotlus on esitatud posti teel.

Lisaks on võimalik tasuda riigilõivu eurodes Rahandusministeeriumi arveldusarvetele Eestis:

Pank Arveldusarve number SWIFT
SEB Pank EE891010220034796011 SWIFT: EEUHEE2X
Swedbank EE932200221023778606 SWIFT: HABAEE2X
Luminor Bank AS EE701700017001577198 SWIFT: RIKOEE22
LHV Pank EE777700771003813400 SWIFT: LHVBEE22

Viitenumber on makse tegemisel Rahandusministeeriumi kontole kohustuslik. Viisataotluse või viisavaide läbivaatamise puhul palume kasutada viitenumbrit 2900073630, muude konsulaarteenuste puhul viitenumbrit 2900073643.
Tähelepanu! Kui soovite tasuda Rahandusministeeriumi kontole riigilõivu Eesti passi ja/või isikutunnistuse, elamisloa või elamisloakaardi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest, siis palun tehke makse Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel olevad juhiseid järgides Politsei- ja Piirivalveameti viitenumbrit 2900082443 kasutades.