Riigilõiv

Riigilõivu  palume tasuda sularahas.
Palume leida täpne summa!
Tšekke aktsepteerime posti teel esitatud toimingute puhul.

Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

TÕENDID
Pereregistri väljatrükk (perekonna sündmuse tõend; rahvastikuregistri väljavõte) 22 USD
Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta 33 USD
Tõend, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud 33 USD

 

EESTI PASS
Alla 15-aastastele lastele ja pensionäridele 22 USD
Täiskasvanud 66 USD

 

ID-KAART
Alla 15- aastastele ja pensionäridele 11 USD
Täiskasvanud 55 USD

 

EESTI PASS ja ID-KAART
Alla 15- aastastele ja pensionäridele 28 USD
Täiskasvanutele 88 USD

 

EESTI PASSi  või  ID-KAARDI VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE
Isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotlemine 56 USD

 

DOKUMENTIDE KINNITAMINE
Notariaalne kinnitamine 33 USD

 

DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST
Perekonnaseisu kordustunnistus, perekonnakirja  kinnitatud ärakirja tellimine 33 USD
Arhiiviteatise, arhivaali väljavõte v. ärakiri 55 USD
Tõendi tellimine kodakondsuse puudumise kohta 22 USD
Karistusregistri teatise esmakordne tellimine 22 USD
Dokumendi edastamine välisesinduse kaudu 22 USD

 

ELAMISLOAD
Alla 1-aastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine  28 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine 88 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse töötamiseks  läbivaatamine 132 USD
EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamine  55 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse ettevõtluseks läbivaatamine 198 USD
Taotluse Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks  läbivaatamine  55 USD
Elamisloakaardi taotluse läbi vaatamine  66 USD
Elamisloakaardi (EL kodaniku pereliige) taotluse läbi vaatamine  55 USD
Elamisloakaardi (all 15-a isikud; puudega isikud; üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud; rahvusvahelise kaitse saajad) taotluse läbi vaatamine  11 USD

 

VIISAD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 66 USD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 6-12. a taotlejale  39 USD
EL viisalihtsustuslepingute alusel Albaania, Armeenia, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ja Venemaa kodanikele 39 USD
pikaajaline viisa (D) 88 USD