Riigilõiv

Peakonsulaadis saab riigilõivu tasuda vaid pangakaardiga.
Tšekke aktsepteerime posti teel esitatud toimingute puhul.

Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

TÕENDID
Pereregistri väljatrükk (perekonna sündmuse tõend; rahvastikuregistri väljavõte) 24 USD
Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta 36 USD
Tõend, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud 36 USD

 

EESTI PASS
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 48 USD
Täiskasvanud  107 USD

 

ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 36 USD
Täiskasvanud 89 USD

 

EESTI PASS ja ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 54 USD
Täiskasvanutele 119 USD

 

EESTI PASSi  või  ID-KAARDI VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE
Isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotlemine 95 USD

 

DOKUMENTIDE KINNITAMINE
Notariaalne kinnitamine 36 USD

 

DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST
Perekonnaseisu kordustunnistus, perekonnakirja  kinnitatud ärakirja tellimine 36 USD
Arhiiviteatise, arhivaali väljavõte v. ärakiri 60 USD
Tõendi tellimine kodakondsuse puudumise kohta 24 USD
Karistusregistri teatise esmakordne tellimine 24 USD
Dokumendi edastamine välisesinduse kaudu 36 USD

 

ELAMISLOAD
Alla 1-aastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine  54 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine 136 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse töötamiseks  läbivaatamine 172 USD
EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamine  83 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse ettevõtluseks läbivaatamine 249 USD
Taotluse Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks  läbivaatamine  95 USD
Elamisloakaardi taotluse läbi vaatamine  101 USD
Elamisloakaardi (EL kodaniku pereliige) taotluse läbi vaatamine  89 USD
Elamisloakaardi (alla 15-a isikud; puudega isikud; üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud; rahvusvahelise kaitse saajad) taotluse läbi vaatamine  36 USD

 

VIISAD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 95 USD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 6-11 a taotlejale  48 USD
EL viisalihtsustuslepingute alusel Albaania, Armeenia, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ja Venemaa kodanikele 42 USD
pikaajaline viisa (D) 119 USD