Riigilõiv

Peakonsulaadis saab riigilõivu tasuda vaid pangakaardiga.
Tšekke aktsepteerime posti teel esitatud toimingute puhul.

Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

TÕENDID
Pereregistri väljatrükk (perekonna sündmuse tõend; rahvastikuregistri väljavõte) 23 USD
Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta 34 USD
Tõend, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud 34 USD

 

EESTI PASS
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 45 USD
Täiskasvanud 101 USD

 

ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 34 USD
Täiskasvanud 85 USD

 

EESTI PASS ja ID-KAART
Alla 15-aastastele ja pensionäridele 51 USD
Täiskasvanutele 113 USD

 

EESTI PASSi  või  ID-KAARDI VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE
Isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotlemine 90 USD

 

DOKUMENTIDE KINNITAMINE
Notariaalne kinnitamine 34 USD

 

DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST
Perekonnaseisu kordustunnistus, perekonnakirja  kinnitatud ärakirja tellimine 35 USD
Arhiiviteatise, arhivaali väljavõte v. ärakiri 57 USD
Tõendi tellimine kodakondsuse puudumise kohta 23 USD
Karistusregistri teatise esmakordne tellimine 23 USD
Dokumendi edastamine välisesinduse kaudu 34 USD

 

ELAMISLOAD
Alla 1-aastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine  51 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine 129 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse töötamiseks  läbivaatamine 163 USD
EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamine  79 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse ettevõtluseks läbivaatamine 236 USD
Taotluse Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks  läbivaatamine  90 USD
Elamisloakaardi taotluse läbi vaatamine  96 USD
Elamisloakaardi (EL kodaniku pereliige) taotluse läbi vaatamine  85 USD
Elamisloakaardi (alla 15-a isikud; puudega isikud; üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud; rahvusvahelise kaitse saajad) taotluse läbi vaatamine  34 USD

 

VIISAD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 90 USD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 6-11 a taotlejale  45 USD
EL viisalihtsustuslepingute alusel Albaania, Armeenia, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ja Venemaa kodanikele 40 USD
pikaajaline viisa (D) 112 USD