Riigilõiv

Riigilõivu  palume tasuda sularahas.
Palume leida täpne summa!
Tšekke aktsepteerime posti teel esitatud toimingute puhul.

Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

TÕENDID
Pereregistri väljatrükk (perekonna sündmuse tõend; rahvastikuregistri väljavõte) 23 USD
Tõend konsulile teadaolevate asjaolude kohta 34 USD
Tõend, et isik ei ole kriminaalkorras karistatud 34 USD

 

EESTI PASS
Alla 15-aastastele lastele ja pensionäridele 23 USD
Täiskasvanud 67 USD

 

ID-KAART
Alla 15- aastastele ja pensionäridele 12 USD
Täiskasvanud 56 USD

 

EESTI PASS ja ID-KAART
Alla 15- aastastele ja pensionäridele 28 USD
Täiskasvanutele 90 USD

 

EESTI PASSi  või  ID-KAARDI VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE
Isikut tõendava dokumendi väljastuskoha muutmise taotlemine 56 USD

 

DOKUMENTIDE KINNITAMINE
Notariaalne kinnitamine 34 USD

 

DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST
Perekonnaseisu kordustunnistus, perekonnakirja  kinnitatud ärakirja tellimine 35 USD
Arhiiviteatise, arhivaali väljavõte v. ärakiri 57 USD
Tõendi tellimine kodakondsuse puudumise kohta 23 USD
Karistusregistri teatise esmakordne tellimine 23 USD
Dokumendi edastamine välisesinduse kaudu 34 USD

 

ELAMISLOAD
Alla 1-aastase välismaalase tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine  28 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamine 90 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse töötamiseks  läbivaatamine 134 USD
EL kodaniku pereliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamine  56 USD
Tähtajalise elamisloa taotluse ettevõtluseks läbivaatamine 201 USD
Taotluse Eesti kodanikust abikaasa või Eesti kodanikust lähedase sugulase juurde elama asumiseks  läbivaatamine  56 USD
Elamisloakaardi taotluse läbi vaatamine  67 USD
Elamisloakaardi (EL kodaniku pereliige) taotluse läbi vaatamine  56 USD
Elamisloakaardi (all 15-a isikud; puudega isikud; üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud; rahvusvahelise kaitse saajad) taotluse läbi vaatamine  12 USD

 

VIISAD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 67 USD
lühiajaline Schengeni viisa (C) 6-12. a taotlejale  39 USD
EL viisalihtsustuslepingute alusel Albaania, Armeenia, Bosnia ja Hertsegovina, Gruusia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina ja Venemaa kodanikele 39 USD
pikaajaline viisa (D) 90 USD