Reisidokumendi kaotus

Kui te kaotate või teilt varastatakse välisriigis olles pass või ID-kaart, saab konsul (või aukonsul) väljastada dokumendi Eestisse naasmiseks.

Eesti kodanikele väljastatakse tagasipöördumistunnistus. Dokumendi saamiseks on vaja esitada 2 ühesugust fotot ja taotlusankeet.

Eestis elamisluba omavale välismaalasele väljastataksetagasipöördumisluba.Dokumendi saamiseks on vaja esitada 2 ühesugust fotot ja taotlusankeet

Kui dokument on kaotsi läinud kuriteo tagajärjel, soovitame juhtumi registreerida kohalikus politseis ning küsida tõend kuriteost teatamise kohta.

Tagasipöördumise dokument on mõeldud Eestisse tagasi pöördumiseks, sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi ega elada välisriigis.

Tagasipöördumise dokumendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu:

  • kehtiva passi kaotuse korral 23 USD
  • kehtetu passi korral 112 USD

 

ID-kaardi sertifikaatide peatamine

Kui teil on kahtlus, et teie ID-kaart on kadunud ning seda võidakse kuritarvitada (näiteks teie nimel digitaalallkirja anda), helistage esimesel võimalusel ID-abiliini numbril 1777 (välismaalt helistades (+372) 6773377 ja paluge oma ID-kaardi sertifikaadid peatada. Selleks küsib abiliin teie isikuandmeid: ees- ja perekonnanime, sünniaastat või isikukoodi, sünnikohta või ID-kaardi numbrit. Peatamiseks peate vähemalt mõned neist andmetest ütlema ning sertifikaadid peatatakse. Peatatud sertifikaatidega ei saa anda digitaalallkirja ega teha muid toiminguid elektroonilises keskkonnas.

Kui ID-kaart kaob, teavitage kindlasti ka Politsei- ja Piirivalveametit, kes saab vajadusel tunnistada ID-kaardi kui füüsilise dokumendi kehtetuks.