Õnnetused ja haigestumised

Enne Ameerika Ühendriikidesse reisimist soovitame teha reisikindlustuse, sest Euroopa ravikindlustuskaart ei kata ravikulusid Ameerika Ühendriikides.  Samuti ei hüvita Haigekassa  ega peakonsulaat Ühendriikides haigestunud inimeste või õnnetusjuhtumites vigastatute  kulusid, sh kojutoimetamise kulusid.

Reisikindlustuslepingu sõlmimisel on oluline jälgida, et see kataks kogu viibitava perioodi ning arvestaks ka reisi eesmärkidega. Samuti juhime tähelepanu sellele, et ravikulud on Ameerikas üsna kõrged ning tavapärane 35 000 euro suurune meditsiinikate ei pruugi olla piisav. Üldjuhul keeldutakse ravi andmisest, kui ei ole tõendatud kindlustuse olemasolu või makstud deposiit. Täpsema info saamiseks soovitame konsulteerida oma kindlustusettevõttega.

Hädaabinumber Ameerika Ühendriikides (politsei, kiirabi, tuletõrje) on 911