Info seoses koroonaviiruse levikuga Ameerika Ühendriikides

Seoses koroonaviiruse jätkuva levikuga kehtestavad Ameerika Ühendriikide ametivõimud meetmeid haiguse leviku tõkestamiseks.

Ameerika Ühendriikide President on välja kuulutanud Ameerika Ühendriikidesse sisenemise keelu välismaalastele, kes saabuvad riiki Hiinast, Iraanist, Schengeni alalt, Ühendkuningriikidest ja Iirimaalt.

NB! Reisipiirangud puudutavad ainult riiki sisenejaid, mitte riigist lahkuvaid välismaalasi. Riigist lahkumiseks palume võtta ühendust lennufirma või reisibürooga.

Põhjalikum info on leitav:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/

Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (Centers for Disease Control and Prevention) on soovitanud järgneva kaheksa nädala jooksul piirata riigis rahvakogunemisi. Piirkonniti on suletud koole, muuseume, kontserdisaale ja meelelahutusasutusi. Ühistransporti soovitatakse vältida võimalusel täielikult või vähemalt tipptundidel. Üldlevinud on soovitus hoida sotsiaalset distantsi (võimalusel töötada kodus, mitte osaleda rahvakogunemistes jne).

Infot haiguse leviku ja selle piiramiseks rakendatavate meetmete kohta Ameerika Ühendriikides on leitav Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskuste (Centers for Disease Control and Prevention) veebilehelt.

New Yorgis palume järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Ajakohastatud info haigusel leviku ja selle tõkestamiseks New Yorgis rakendatavate meetmete kohta on leitav New Yorgi linna kodulehelt

Haigustunnuste (palavik, köha, hingamisraskused) ilmnemisel helistage vajadusel New Yorgi linna abiliinile 311, kes nõustab tervishoiuteenuse leidmisel. Üleriigiline hädaabi number on 911.