Kogumik „Eesti teadus 2022“ on nüüd kättesaadav ka ingliskeelsena

Eesti Teadusagentuuri värske kogumik “Eesti teadus 2022“ on nüüd kättesaadav ka ingliskeelsena („Estonian Research 2022“).

„Eesti teadus 2022” on suunatud teadlastele, poliitikutele, teaduskorraldajatele ja teistele teadusest huvituvatele inimestele. Ingliskeelne versioon aitab tutvustada Eesti teadust ka rahvusvaheliselt. Paberkandjal kogumikke saab Eesti Teadusagentuuri kontorist, anname neid meelsasti välja ka suuremas koguses, näiteks kingituseks väliskülalistele või konverentsidel osalejatele. Huvilistel palume ühendust võtta e-posti aadressil [email protected].

Kogumiku digiversiooni leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.

Kogumikus on neli põhjalikumat artiklit, millest esimesed kaks käsitlevad teaduse tegemiseks vajalikke ressursse – teaduse ja arendustegevuse rahalisi vahendeid ning teadlaskonda. Kogumiku teine osa koosneb lühiartiklitest, mis kajastavad praegu teaduspoliitika üle peetavates aruteludes sageli esile kerkivaid teemasid.