Jaanuaris käivitus kolm eesti kogukondadele välismaal suunatud rahaliste toetuse vooru

Jaanuaris käivitus kolm eesti kogukondadele välismaal suunatud rahaliste toetuse vooru, milles taotluste esitamise tähtajad jäävad jaanuari lõppu või veebruari algusesse:

Kultuuriseltside taotlusvoor

Taotlusvooru rahastavad Kultuuriministeerium ja Välisministeerium ning korraldab Integratsiooni sihtasutus INSA. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. veebruar, rohkem teavet saab üleilmse eestluse kodulehelt.

Ajakirjandusväljaannete toetuste taotlusvoor

Tatolusvooru rahastab Välisministeerium ja korraldab Kodanikuühiskonna sihtkapital KÜSK. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. jaanuar, rohkem teavet saab üleilmse eestluse kodulehelt.

Väliseesti kultuuripärandi säilitamise projektide toetusvoor

Tatolusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ja korraldab Rahvusarhiiv. Taotluste esitamise tähtaeg on 5.veebruar, rohkem teavet saab üleilmse eestluse kodulehelt.