Euroopa Parlamendi valimised 2024

Välismaal on hääletamise õigus nii alaliselt välisriigis elavatel Eesti kodanikel kui ka ajutiselt välisriigis viibivatel valijatel, kes on kantud valijate nimekirja.

MILLAL JA KUIDAS SAAD HÄÄLETADA?

ELEKTROONILISELT:    Hääletada saate veebilehel www.valimised.ee asuvat valijarakendust kasutades 3. juunist 2024 kella 09.00-st ööpäevaringselt 8. juunini 2024 kella 20.00-ni.

E-hääletamiseks on vaja internetiühendusega turvalist arvutit ja ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-ID-d koos PIN-koodidega

E-hääletamine | Valimised Eestis

KIRJA TEEL: Hääletamiseks saatke Kirja teel hääletamise taotlus välisesindusele aadressil 3 Dag Hammarskjöld Plaza Suite 6B, 305 East 47th St New York, NY 10017-2001 või elektrooniliselt välisesinduse e-posti aadressile: [email protected] hiljemalt 10. maiks 2024.

Hilinenud taotlused jäetakse arvestamata.

Taotlusele tuleb lisada koopia isikuandmetega leheküljelt isikut tõendavast dokumendist.

Välisriigis hääletamine | Valimised Eestis

Hääletamistaotluse alusel saadetakse Teile kirja teel hääletamiseks:

* hääletamissedel

* ümbrikud

* kandidaatide koondnimekiri

Kirja teel hääletamisel toimige järgnevalt.

  • Kirjutage hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta selle kandidaadi registreerimisnumber, kelle poolt hääletate.
  • Pange täidetud sedel välisesinduse saadetud väiksemasse (nn sisemisse) ümbrikku.
  • Väike ümbrik pange omakorda välisesinduse saadetud suuremasse (nn välimisse) ümbrikku.
  • Välimisele ümbrikule kirjutage oma nimi ja isikukood.
  • Saatke täidetud ümbrikes hääletamissedel posti teel välisesindusse hiljemalt ….. maiks 2024./

 

 Eesti Vabariigi Peakonsulaadis New Yorkis:

Aadressil 3 Dag Hammarskjöld Plaza Suite 6B, 305 East 47th St New York, NY 10017-2001

28. mail 2024 kell 10.00-12.00 ja 14.00-16.00

29. mail 2024 kell 10.00-12.00 ja 14.00-16.00

 MEELESPEA

  • Kontrolli aegsasti, et sinu isikut tõendav dokument kehtiks ka hääletamise päeval.
  • Kui soovid hääletada elektrooniliselt, kontrolli, kas sul on kehtivad PIN koodid.
  • Hääletamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane ning olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Euroopa Parlamendi valimistel võib isik hääletada ainult ühes liikmesriigis.

 Lisainfo:

Rohkem teavet valimiste kohta saab veebilehelt www.valimised.ee

https://www.valimised.ee/et/valimiste-meelespea/eelhaaletamine/valisriigis-haaletamine

https://elections.europa.eu/et/how-to-vote/ee/