Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

Enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamine

Kui olete riigilõivu tasunud valesti või ettenähtust suuremas summas, on teil õigus taotleda tasutud riigilõivu tagastamist kahe aasta jooksul tasumise päevale järgneva aasta 1. jaanuarist arvates.

Kui riigilõiv on tasutud peakonsulaadile peate enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamiseks esitama peakonsulaadile kirjaliku avalduse aadressil:
3 Dag Hammarskjöld Plaza
Suite 6B
305 East 47th St
New York, NY 10017-2001

või digiallkirjaga e-postil: [email protected]

Kui riigilõiv on tasutud Eesti rahandusministeeriumi kontole (välisministeeriumi viitenumbriga) peate enam- või valesti makstud riigilõivu tagastamise taotluse esitama välisministeeriumile -vt. lisateave välisministeeriumi veebilehel