Eesti passi taotlemine Ameerika Ühendriikides

Välismaal olles saab Eesti passi ja ID-kaarti taotleda:

Oluliselt soodsam on taotleda Eesti passi ja ID-kaarti iseteenindusest või posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametist. Info iseteeninduses ja posti teel taotlemise korral tasutava riigilõivu kohta on leitav siit.

Otse Politsei- ja Piirivalveametist (iseteenindusest või posti teel) saate uusi dokumente taotleda juhul, kui dokumendi taotlemisel ei ole vaja anda sõrmejälgi:

 • kui sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 6 aastat, saate taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametile. Sõrmejälgede (biomeetriliste andmete) kehtivust saate kontrollida lisaks iseteenindusele ka Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel. Tähelepanu! Dokumentide taotlemise vahelisel ajal Eesti välisesinduses antud sõrmejälgede kehtivust saate kontrollida ainult Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses;
 • kui soovite taotleda passi alla 12aastasele lapsele, saate taotluse esitada iseteeninduses või saata posti teel otse Politsei- ja Piirivalveametile. NB! Kui Rahvastikuregistris puudub info lapse ja vanema suhte kohta, siis iseteeninduses lapsele dokumenti taotleda ei saa;
 • kui teil on vanust 70 aastat või rohkem, siis ID-kaardi taotlemisel teil sõrmejälgi anda ei ole vaja ja ID-kaardi tatoluse saate esitada posti teel või iseteeninduses ka siis, kui teie sõrmejäljed enam ei kehti.

Millal on passi või isikutunnistuse tellimiseks  vajalik broneerida aeg ja tulla isiklikult peakonsulaati?

 • kui taotlete Eesti isikut tõendavat dokumenti (passi või ID-kaarti) esmakordselt;
 • kui sõrmejälgede andmisest on möödunud rohkem kui 6 aastat ja on vaja uuesti anda sõrmejäljed. Sõrmejälgede (biomeetriliste andmete) kehtivust saate kontrollida lisaks iseteenindusele ka Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel. Tähelepanu! Dokumentide taotlemise vahelisel ajal Eesti välisesinduses antud sõrmejälgede kehtivust saate kontrollida ainult Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses;
 • kui taotlete dokumenti lapsele, kes on 12aastane või vanem ja kes ei ole viimase kuue aasta jooksul andnud dokumenti taotledes sõrmejälgi;
 • kui soovite dokumendi kättesaamiseks teha volituse kellelegi teisele. Volitus tuleb esitada koos dokumenditaotlusega.

Peakonsulaadis dokumenditaotluse esitamiseks tuleb alati eelnevalt broneerida aeg internetis.

Eesti passi taotlemisel peakonsulaadis  palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud arvutis ja seejärel välja trükitud või mis on täidetud käsitsi musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi (juhis avalduse täitmiseks);
 • üks värviline digitaalne dokumendi foto, nõudeid dokumendifotole vt. Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Digitaalne dokumendifoto saatke aadressil [email protected]Peakonsulaadis fotosid teha ei saa;
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (pass, viimase puudumisel muu kehtiv isikut tõendav fotoga dokument);
 • kui taotleja isikuandmed on muutunud, tuleb esitada lisaks andmete muutumist tõendav dokument;
 • riigilõiv (vt riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel).

Esmakordsel passi taotlemisel peakonsulaadis palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud arvutis ja seejärel välja trükitud või mis on täidetud käsitsi musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi (juhis avalduse täitmiseks);
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument
  • Eesti Vabariigi isikutunnistus või välispass;  kaitseväetunnistus;  kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik);  riigiametis töötamist tõendavad dokumendid vms;
  • perekonnakirjad.

Kodakondsust tõendavaid dokumente on võimalik tellida otse Rahvusarhiivist või peakonsulaadi kaudu. Lähemat infot dokumentide tellimise kohta on võimalik saada peakonsulaadi koduleheküljelt: dokumendi tellimine

Esmakordsel passi taotlemisel lapsele peakonsulaadis palume esitada:

 • avaldus, mis on täidetud arvutis ja seejärel välja trükitud või mis on täidetud käsitsi musta pasta- või tindipliiatsiga, eesti keeles ning trükitähtedega. Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi (juhis avalduse täitmiseks);
 • Eesti kodaniku esmakordse dokumendi taotlemise lisaankeet;
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument. Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:
  • lapsevanema Eesti kodaniku pass või ID-kaart;
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus).
 • üks värviline digitaalne dokumendifoto (40×50 mm),  nõuded dokumendifotole vt. Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt. Digitaalne dokumendifoto saada aadressil [email protected]. Peakonsulaadis fotosid teha ei saa;
 • kehtiv isikut tõendav fotoga dokument (pass, viimase puudumisel muu kehtiv isikut tõendav fotoga dokument);
 • lapse teise vanema kirjalik nõusolek;
 • lapse sünnitunnistus mõlema vanema nimega;
 • riigilõiv (vt. riigilõivu määrad peakonsulaadis taotlemisel).

Kõik dokumendid, mis on välja antud Ameerika Ühendriikides (näit. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb varustada osariigi sekretäri juures apostilligaApostill on tunnistus, mis kinnitab dokumendi väljastanud isiku allkirja ja pitsati ehtsust. Rohkem infot apostilli taotlemisest Ameerika Ühendriikides, leiab siit

Pass väljastatakse isiklikult taotlejale või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale.

(täpsem info leitav Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt).

Alla 15-aastase lapse dokumendi võib vastu võtta üks lapse vanematest või lapse seaduslik esindaja.

Peakonsulaadis esitatud taotlus saadetakse läbivaatamiseks Politsei- ja Piirivalveametile, peakonsulaat Eesti passi ja ID-kaardi taotlusi ise läbi ei vaata. Kui Politsei- ja Piirivalveamet vajab taotluse läbivaatamisel täiendavat teavet või dokumente, siis nende saamiseks pöördub Politsei- ja Piirivalveamet otse taotleja poole.

Eesti passi ja ID-kaardi taotluse staatust saate kontrollida Politsei ja Piirivalveameti kodulehelt.

Passi kättesaamine DHL-i kulleriga

USA-s on võimalik pass kätte saada DHL-i kullerteenust kasutades. See ei kehti ID-kaardi puhul, mida kulleriga kohale toimetada ei saa ja see tuleb kätte saada saatkonnast või aukonsulilt. DHL-i kasutamise valiku saab teha ainult passi taotlemise käigus. Passi väljastamise positiivse otsuse korral saadetakse taotlejale e-posti teel üksikasjalikud juhised kullerteenuse kohta. Muid kullerfirmasid peale DHLi ei saa kasutada.

Eesti passi kättesaamiseks peab saaja esitama kullerile kehtiva Eesti või USA isikut tõendava dokumendi. Pass antakse üle isiklikult, kättesaamise kohta tuleb anda allkiri. Teist isikut ei ole võimalik volitada teie passi vastu võtma.

Kullerteenuse valiku saab teha iseteeninduses või saatkonnas dokumenditaotluse esitamisel. Taotlusvormi väljale „Kättesaamise koht“ märkige „DHL; USA; postiindeks”. Täpsemat postiaadressi ankeedil ei nõuta ja see lisatakse hilisema kullerteenuse vormistamise käigus. Teenus on tasuline ja tasu makstakse kullerteenuse vormistamisel. USA-s on teenuse maksumus ligikaudu 75 dollarit, olenevalt euro ja dollari vahetuskursist.