Eesti lõpetab üksikute eranditega viisade väljastamise Vene kodanikele

11. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks sanktsiooni, millega kehtestatakse piirang Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad Eesti viisat. Viisapiirang rakendub kõikide viisa liikide ja reisi eesmärkide kohta, välja arvatud nendele Venemaa kodanikele, kes taotlevad viisat ja kes:

  • külastavad Eestis elavat Eesti kodanikust või Eesti pikaajalist elamisluba omavast isikust otsejoones alanejat või ülenejat sugulast või abikaasat;
  • on Eestis asuva diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või nende pereliikmed;
  • on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga;
  • on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavad isikud ning
  • kelle Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel.

Sanktsioon jõustub 18. augustil ning sellest kuupäevast alates saavad Eesti viisat taotleda vaid eelpool nimetatud Vene kodanikud. Vene kodanikud, kes soovivad mõne või mitme erandi alusel viisat taotleda, peavad koos viisataotlusega esitama erandi alla käimist tõendavad dokumendid.

Täiendavalt piiratakse sanktsiooniga Venemaa kodanike võimalusi siseneda Eestisse Eesti antud kehtiva viisaga. Vene kodanikel, kellel on küsimusi seoses Eestisse sisenemisega palutakse pöörduda otse Politsei- ja Piirivalveameti või selle Schengeni liikmesrigi piirivalve poole, mille kaudu Schengenisse siseneda soovitakse.